Görsel Yok

Vakıf Senedi

1 Nisan 2017 hiper 0

Düzenleme Suretiyle Vakıf Senedi Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. […]

Görsel Yok

program

9 Mart 2017 hiper 0

09:30 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10:00 – 10:50 KONFERANS Oturum Başkanları: 10:00 – 10:40 ESA’lar, biyobenzerler ve Hemoglobin Stabilitesinde Yenilikler Siren Sezer 10:40 – 11:30 […]