Görsel Yok

Vakıf Senedi

1 Nisan 2017 hiper 0

Düzenleme Suretiyle Vakıf Senedi Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. […]